Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden el Sauco
per 1 juni 2016

gevestigd te Wageningen
KvK 09169028

Uitgangspunten
el Sauco is importeur en distributeur van met name cacao en chocoladeproducten voor zakelijke klanten. Wij streven naar korte ketens (directe handel), kennen onze leveranciers persoonlijk en informeren ons over de producten en de wijze van produceren. Een groot deel van ons assortiment wordt in de cacaolanden geproduceerd. Dit past in onze visie van directe handel en biedt kansen aan cacaoproducenten om deel uit te maken van een kwaliteitsketen. De meeste leveranciers hebben wij op de productielocaties bezocht.

Plezier in het werk en wederzijds respect zijn belangrijke waarden voor ons. Wij werken aan een open en eerlijke communicatie met onze leveranciers en klanten en denken graag met hen mee. el Sauco is volgens de Europese normen biologisch gecertificeerd. Dat betekent dat de biologische producten uit het assortiment, ook die van buiten de Europese Unie, onder het Europese certificerings- en controlesysteem vallen.

Inleiding
el Sauco levert kwalitatief hoogwaardige chocolade. Chocolade is in principe lang en goed houdbaar, mist goed bewaard en vervoerd. Voor de repen is een constante temperatuur van 16-18 graden Celsius optimaal. De kwaliteit gaat achteruit bij een hoge temperatuur, direct zonlicht, maar ook bij acute of veelvuldige temperatuurswisselingen. De chocoladerepen zijn breukgevoelig. Het is van belang hier rekening mee te houden tijdens opslag, transport en verkooppresentatie.

Vooraf

1. el Sauco gaat er vanuit dat u op de hoogte bent van deze algemene voorwaarden vóór het plaatsen van een bestelling. Hiermee zijn een aantal afspraken voor beide partijen helder. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen el Sauco en de klant. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met el Sauco.

Bestellen

2. U kunt bij el Sauco online bestellen via onze bestelmodus op www.elsauco.biz. Hier vindt u informatie over het assortiment, productbeschrijvingen, besteleenheden en prijzen. Tevens wordt stapsgewijs een beschrijving over de afhandeling van uw bestelling gegeven.

3. Vóór een eerste bestelling vragen wij uw naam, adresgegevens en KVK nummer. Hiermee maken wij een klantenprofiel aan, vervolgens ontvangt u inlog gegevens van ons. We verwachten van u dat u wijzigingen in uw bedrijfsgegevens doorgeeft vooraf aan, óf tezamen met een nieuwe bestelling.

Leveren

4. Wij streven ernaar uw bestelling binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw order te leveren.

Indien u een bestelling met spoed nodig heeft, neemt u dan vooraf contact op, zodat wij kunnen aangeven wat de mogelijkheden zijn.

5. Op hete zomerdagen (dagtemperatuur boven de 25˚C) leveren wij niet uit om mogelijk kwaliteitsverlies te voorkomen.

6. Vanaf het moment dat u de producten krijgt aangeboden door de vervoerder bent u eigenaar van de producten.

7. Voor speciaal voor u bij de leverancier bestelde producten geldt een verplichte afname.

8. Heeft u klachten over de levering neemt u dan zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 dagen na ontvangst, contact met ons op. Binnen deze termijn kunnen we, na analyse van uw klacht, producten terugnemen dan wel vervangen. Het is wel van belang dat u producten onder de juiste bewaarcondities opslaat.

9. Het kan natuurlijk zijn dat op een later moment (dus na 5 dagen) blijkt dat een product niet aan de kwaliteitseisen blijkt te voldoen. Stel ons dan zo snel mogelijk op de hoogte, zodat we samen aan een passende oplossing kunnen werken.

Condities

10. De actueel geldende productprijzen vindt u op onze website, ‘zetfouten’ voorbehouden. Hier vindt u ook informatie over de geldende kortingen en eventuele leverkosten.

11. Prijswijzigingen communiceren wij zoveel mogelijk vooraf. Echter, als wij geconfronteerd worden met plots veranderde kostprijzen - bijv. door inkoop, kosten, wisselkoersen - kunnen verkoopprijzen zonder vooraankondiging aangepast worden. Deze vindt u dan in onze bestelmodus op de website.

12. Wij garanderen een minimale houdbaarheid van 6 maanden voor chocolade en cacaoproducten.

Voor truffels is dit 3 maanden. Producten met een kortere houdbaarheid worden (optioneel) met korting aangeboden.

Betalen

13. Direct na het preparen van uw bestelling ontvangt u een factuur per e-mail. Wij verwachten dat u deze binnen 14 dagen na ontvangst betaalt.

14. Mocht u niet op tijd betaald hebben dan ontvangt u een betalingsherinnering. Betaalt u daarna nog niet dan behouden wij het recht voor administratiekosten, het wettelijk rentetarief en eventuele incassokosten in rekening brengen.

Verantwoordelijkheid

15. Mochten er door ons (deels) verwijtbare schades ontstaan, dan gaan we hierover in overleg met het doel er samen uit te komen. Als het nodig, mogelijk en redelijk is zullen we u een vervangend product of een vergoeding aanbieden.

16. Schade die na levering het gevolg is van een onjuiste behandeling van het product, komen niet voor vervanging of vergoeding door ons in aanmerking.

17. In het geval wij niet de gewenste service kunnen bieden door omstandigheden waar wij geen invloed op hebben, zal de schade die daardoor is ontstaan niet onder onze verantwoordelijkheid vallen. We proberen dit zo spoedig mogelijk te communiceren. Wij baseren ons hierbij op de wettelijke regeling betreffende ‘overmacht’.

Tevredenheid

18. Wij streven naar een goede verstandhouding met een tevreden klant. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over onze service laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten via info@elsauco.biz. Ook andere opmerkingen, suggesties of opmerkingen ter verbetering zijn meer dan welkom.

Tenslotte

19. Het Nederlands recht is van toepassing op onze bedrijfsvoering.

20. Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor alle betrokken partijen.

Klantenservice

Vragen over klant worden: 
sales@elsauco.biz
+31-6 28 31 88 96
Bij geen gehoor gelieve per mail, SMS of whatsapp te communiceren.

Vragen over bestellingen en leveringen: 
order@elsauco.biz

Overige vragen en opmerkingen:

Erik Sauër
info@elsauco.biz
+31-6 28 31 88 96
Bij geen gehoor gelieve per mail, SMS of whatsapp te communiceren.

el Sauco levert niet direct aan particulieren. Wilt u meer informatie over de verkrijgbaarheid van producten of heeft u suggesties voor een geschikte winkel? Mail naar info@elsauco.biz.